Frågor om Köp

Vad händer om köparen eller säljaren drar sig ur affären?

Först när man har bestämt sig och kommit överens om ett pris på fastigheten, för man över € 6.000 till advokatens klientmedelskonto så att advokaten kan meddela säljaren att han har fått reservationspengarna och begära in samtliga handlingar avseende fastigheten. Så snart som advokaten har gått igenom samtliga handlingar rörande fastigheten, och allt är ok, så skriver man ett reservationskontrakt mellan köpare och säljare. Vid denna tidpunkt, så för advokaten över de € 6.000 till säljaren. Skulle köparen dra sig ur efter detta så behåller säljaren pengarna och skulle säljaren dra sig ur så skall denne betala tillbaka de € 6000 plus ytterligare € 6.000 som en bot, dvs € 12.000 totalt.

Hur mycket tillkommer vid köp av fastighet?

Vid köp av befintlig fastighet betalar du en överföringsavgift 8 % upp till € 400 000 9 % mellan € 400 000 - 699 999 10 % över € 700 000 2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret 1,0 % till advokaten Vid köp av en nyproducerad fastighet betalar du moms 10 % moms (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido) 1,5 % stämpelavgift (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados) 2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret 1,0 % till advokaten

Compare listings

Compare
MENY