Frågor om Uthyrning och Annat

Skattar man för uthyrning?

Då bostaden är belägen i Spanien är det primärt spansk skatt som gäller. Hyresintäkten tas upp och som avdragsgilla kostnader tas allt upp som har med den uthyrda bostaden att göra. Som el, vatten, föreningsavgift, försäkringar, mäklararvoden med mera. Uppstår vinst skattas denna med 24,75 procent och deklareras på modell 210. Den som är skattepliktig i Sverige skall även deklarera denna inkomst i Sverige. Sverige tillämpar schablonavdrag för kostnader. Således ej faktiska kostnader. Den spanska skatten är avdragsgill mot den svenska om det nu blir svensk skatt.

Compare listings

Compare
MENY