Hur mycket betalar man i skatt när man säljer?

Vid försäljning skall reavinstskatt beräknas och betalas. Skatten för ej resident uppgår till 19 % av vinsten. Detta oberoende av vinstens storlek. Den residente får betala 19 % reavinstskatt på en vinst uppgående till 6.000 €. För större vinster blir skatten 21 %.  Det är viktigt att spara kvitton från inköp, ombyggnationer etc.  Men spanska skattverket är medveten om att många underlåter att reavinstdeklarera sin försäljning som ej resident. Man kanske bor i ett avlägset land och man tror att skatteverket inte skall finna mig som säljare av en spansk fastighet. Enligt spansk lag skall därför köparen betala 3% av köpeskillingen direkt till skatteverket som säkerhet att säljaren reavinstdeklarerar sin försäljning. Säljaren får vid försäljningsögonblicket bara ut 97 % av köpeskillingen. De 3 % som inbetalas av köparen till skatteverket är ett aconto eller ett tillgodohavande som säljaren har hos skatteverket.

Ett vanligt missförstånd är att säljaren har fullgjort sina skyldigheter när 3 % av köpeskillingen inbetalts till skatteverket. Så är inte fallet. De 3 % som köparen inbetalt till skatteverket är bara ett aconto eller ett förskott. Reavinstdeklaration måste upprättas och säljaren har de 3% på köpeskillingen som ett förskott som skall avräknas 19% på vinsten.

Den som säljer sin fastighet skall till kommunen där fastigheten är belägen betala en avgift som kallas för plus valia. Det är en avgift som inte har något med reavinst att göra. Den beräknas på innehavstid och taxeringsvärde. Avgiften är normalt av ett lägre belopp men kan för dyrbara fastigheter som innehafts en längre tid uppgå till stora belopp.

Compare listings

Compare
MENY