Hur mycket tillkommer vid köp av fastighet?

Vid köp av befintlig fastighet betalar du en överföringsavgift

8 % upp till  € 400 000

9 % mellan € 400 000 – 699 999

10 % över € 700 000

2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret

1,0 % till advokaten

Vid köp av en nyproducerad fastighet betalar du moms

10 % moms (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido)

1,5 % stämpelavgift (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados)

2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret

1,0 % till advokaten

Compare listings

Compare
MENY